Projekty EU

Evropský fond pro regionální rozvoj

MDP Octopus - Vývoj informačního systému pro zpracování a využití prostorových dat

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009354
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Cíl projektu: Předmětem projektu společnosti MDP GEO s. r. o. je financování vývoje geoportálu s názvem MDP Octopus a jeho dílčích prvků Navigation, Inventory, IoT, Workflow a Facility.

Aplikace usnadňuje správu majetku a vytváří komplexní databázi přehledně na jednom místě.


Projekt je spolufinancován z operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.