Projekty EU

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

MDP Octopus - Vývoj informačního systému pro zpracování a využití prostorových dat

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009354
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Cíl projektu: Předmětem projektu společnosti MDP GEO s. r. o. je financování vývoje geoportálu s názvem MDP Octopus a jeho dílčích prvků Navigation, Inventory, IoT, Workflow a Facility.

Aplikace usnadňuje správu majetku a vytváří komplexní databázi přehledně na jednom místě.


Projekt je spolufinancován z operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

 

 

 

 

 

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. 

Výzva MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 Název projektu: MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce