Inženýrské sítě

Evidence a správa inženýrských sítí

Nabízíme komplexní zpracování a efektivní využívání dat o inženýrských sítích městům a obcím nebo distributorům v oblasti elektrické energie, teplárenství, plynárenství, vodárenství a telekomunikací.
Trasováním a geodetickým zaměřením přesně zjistíme polohu a hloubku sítě. Pomocí moderních technologií určíme místa poruch a úniků na inženýrské síti. Zjištěné informace a data zavedeme do systému GIS, mapového portálu, který propojením databází a mapy dovolí řešit prostorové analýzy a komplexnější úkoly a může být propojen s aplikacemi třetích stran. 

Mezi naše významné klienty v oblasti správců sítí patří:

 

Alpiq

Dalkia

e.on


 

ČEZ

Moravská Vodárenská

TEREA Cheb