Pasportizace

Pasportizace poskytuje široké portfolio služeb pro správce majetku - jak pro subjekty státní správy, tak pro správce rozsáhlého soukromého majetku.

  

Pasportizaci využívají:

  • statutární, krajská, okresní města nebo menší města s rozšířenou působností či malé obce.
  • správci distribučních sítí,
  • správci průmyslových areálů,
  • správci budov a pozemků.

 

Pro všechny tyto subjekty zajistíme pasportizaci majetku, nastavíme vhodnou formu evidence a navrhneme vhodná řešení pro optimalizaci nákladů a efektivní využívání zdrojů. Pasport majetku dále můžeme propojit s informačními systémy, například s geografickým, ekonomickým, podnikovým nebo inventarizací. 

Pro zjištění stavu majetku používáme nejmodernější techniku laserového skenování a také vysoce přesné lokalizační přístroje.

 

Pasportizace: zpracování technické, nebo výrobně-ekonomické dokumentace v soustavu charakterizující stav a vývoj činnosti podniku, města, odvětví

Pasport: doklad (soupis) obsahující základní charakteristické údaje (zejména o kapacitě, vlastnictví, umístění, rozsahu, technickém stavu, vybavenosti, efektivnosti majetku) 

 

K čemu je pasportizace, jak pasporty pomůžou při práci a kde je jejich přidaná hodnota se dozvíte na našem semináři využití prostorových dat ve správě majetku.

 

 Zajímá mě to