Vlastnická geodézie

  

Co od nás získáte?

 • Vytyčení hranice pozemků a staveb
 • Rozdělení pozemků, nebo změnu hranic pozemků
 • Vyznačení věcného břemene
 • Vyznačení budovy, nebo změny v obvodu v katastru nemovitostí
 • Vyhledání inženýrských sítí
 • Geometrický plán, je:
  • vyžadován zákonem v rámci stavebního řízení
  • nutný pro vytyčování staveb
  • nezbytný jako příloha k žádosti o územním rozhodnutí
  • vyžadován při zápisu rozestavěných staveb do katastru pro účely získání hypotéky

 

Zajímá mě to