Inženýrská geodézie

Inženýrská geodézie

 

V rámci geodetických prací v průmyslu, stavebnictví, a energetice provádíme od základního vytyčení a zaměření stavebních nebo průmyslových objektů až ke speciálním pozorováním posunů staveb či vytváření 3D modelů pomocí laserového skenování.

 

Co pro Vás zařídíme?

  • geodetické práce v investiční výstavbě (inženýrské sítě, liniové stavby)
  • vytyčení stavby a staveniště
  • vybudování vytyčovací sítě
  • kontrola osazení konstrukčních prvků
  • zaměření a kontrolní měření skutečného provedení stavebního objektu
  • geodetické zaměření a vyhotovení dokumentace současného stavu budovy
  • měření posunů a přetvoření stavebních objektů
  • určování objemů/kubatur (zemních prací, materiálových skládek)
  • vytvoříme 3D model pomocí laserového skenování

 

Zajímá mě to