Věcná břemena

Geometrický plán s vyznačeným věcným břemenem

 

Zajistíme za Vás a pro Vás

  • smlouvu o zřízení Věcného břemene (Reálného břemene/Služebnosti)
  • podpis smlouvy
  • geometrický plán pro zavkladování do katastru nemovitostí
  • vklad na katastr nemovitosti

 

Co je to věcné břemeno?

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k věci cizí, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět nebo něčeho se zdržet. Věcné břemeno umožňuje oprávněné osobě užívání majetku osoby povinné. Může buď patřit určité osobě (fyzické i právnické), nebo může být spojeno s určitou věcí. Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, nejde-li věc řešit její koupí nebo nájmem.

 

Zajímá mě to