Elektrická energie

 

"...know-how, kopmlexní servis a profesionální tým..."

 

e.on

CEZ

Dodáváme data pro ČEZ i pro E.ON

 

 

 

 

Již několik let spolupracujeme s předními českými distributory elektrické energie, pro které realizujeme:

  • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby
  • zaměření skutečného provedení stavby (DSPS)
  • zpřesnění průběhu vedení VN a NN
  • trasování podzemních kabelových vedení
  • zajištění smluv o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu a následný vklad na katastr nemovitostí

 

Naši GIS technici se podílejí na:

  • aktualizaci GIS technické databáze pro systém SCADA (ČEZ)
  • zapracování nových staveb do systému G!NIUS (E.ON)
  • zpřesnění a aktualizaci technické databáze v systému G!NIUS (E.ON)

 

Pro společnost E.ON působíme také jako mandatáři při realizaci smluv o zřízení věcného břemene (reálné břemeno). Součástí této činnosti je i vyhotovení geometrického plánu a vklad do katastru nemovitostí.

 

K vyhledávání a zaměřování elektrických sítí a zařízení využíváme širokého spektra přístrojů a specializovaných softwarů, které napomáhají k efektivnímu zpracování dat.

 

GIS SCADA

G!NIUS

 

Ukázka prostředí, ve kterém naši GIS technici prováděli aktualizaci technické databáze pro společnost ČEZ.

 

 

 

Ukázka prostředí, ve kterém naši GIS technici prováděli aktualizaci technické databáze pro společnost E.ON.