Sítě v obcích a městech

Evidence a správa inženýrských sítí

Města a obce se musí vyjadřovat k průběhu inženýrských sítí ve svém vlastnictví. V případě, že není známa přesná poloha vodovodu, kanalizace nebo podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení, je potřeba tyto sítě lokalizovat a vytrasovat.

 

K čemu slouží trasování inženýrských sítí?

  • Je známa přesná poloha inženýrské sítě, včetně hloubky uložení,
  • obec je schopna se vyjadřovat k průběhu sítí,
  • jsou k dispozici podklady pro projektování,
  • lze plánovat investice, opravy a nové přípojky s ohledem na podzemní vedení inženýrských sítí,
  • předchází se způsobení poruch a závad při provádění výkopových prací,
  • je známo propojení jednotlivých svítidel a rozvaděčů u veřejného osvětlení.

 

Vytrasované inženýrské sítě jako vodovod, kanalizace a podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení jsou geodeticky zaměřeny, je vytvořen pasport a informace o inženýrských sítí jsou nahrány do jednotného mapového portálu (GIS) na jedno místo společně se inženýrskými sítěmi jiných správců (E.on, ČEZ, Innogy, Vodovody a kanalizace, správce optiky a další).

 

   Zajímá mě to

 

Trasování