Portál pro státní správu

 

Lidé pracující na úřadech státní správy a samosprávy se denně musí vypořádávat s rozsáhlou agendou a povinnostmi, které jim ukládá rozmanitá legislativa.

Při výkonu své práce se musí postarat o rozsáhlé množství veřejného majetku mezi které patří např. veřejné osvětlení, místní komunikace, veřejná zeleň, ale také budovy ve správě místní samosprávy.

Pracovníci místní samosprávy se nejednou setkávají a musí řešit problémy týkající se nevyjasněných majetkoprávních vztahů, někdy i tzv. historické či sousedské rivality až záště mezi lidmi, kteří přicházejí za zástupci místní samosprávy s žádostí o vyřešení jejich sporu.

 

MDP GEO dokáže být napomocná při nalezení vhodného řešení těchto či podobných situací ve spolupráci s místní samosprávou a úřady tak, aby byl nalezen optimální způsob, který pomůže optimalizovat správu majetku, sjednotí roztříštěné agendy a systémy.

V zásadě rozlišujeme dva typy geoportálů pro státní správu

  • První je pouze pro potřeby úředníků a zobrazuje veškeré podrobné informace o majetku a umožňuje jeho správu
  • Druhý portál je přístupný veřejnosti a slouží ke komunikaci veřejné správy s veřejností - občany a návštěvníky obce

 

Obec tímto způsobem může jednoduchou formou na jednom místě informovat širokou veřejnost například o :

  • komunikacích, kde je prováděna zimní údržba,
  • jaké služby jsou v obci poskytovány,
  • kde jsou sběrná místa tříděného odpadu,
  • jaký je územní plán,
  • jaké investice se v obci plánují atd.


Naopak občan pomocí tohoto portálu může obec upozornit na místa, které si zasluhují například servisní zásah ať už to je nefunkční světlo veřejného osvětlení, nebo chybějící poklop na kanalizaci. Tento portál umožní veřejnosti dostat se jednoduše k potřebným informacím a veřejné správě zlepšit komunikací s ní a zbavit se nadbytečné komunikace tím, že spousta informací bude dostupná právě přes tento portál.

Naši zkušení a odborní konzultanti spolu s Vámi sestaví komplexní systém, který bude přinášet řešení na Vaše starosti.

 

Podrobné informace či konzultaci v rámci oblastí státní správy Vám rádi poskytnou naši zkušení obchodní zástupci, kteří pro Vás rádi připraví řešení na míru.