Strategie a koncepce

Strategie a poradenství

Každá strategie, každý koncepční dokument musí být správně prezentován, pochopen a všemi přijat, aby byl funkční a přinášel stanovené cíle.

 

Společně s Vámi vytváříme:

  • Strategie zavedení Smart City
  • Koncepce a studie odtokových poměrů v krajině
  • Koncepce rozvoje sportu a kultury
  • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení
  • Koncepce rozvoje zeleně
  • Koncepce správy městských budov
  • Koncepce energetického managementu

 

Zajímá mě to