GDPR analýzy a konzultace

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) znamená Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů. Jedná se o jednotnou úpravu zpracování osobních údajů v rámci Evropské unie, která se týká snad všech fyzických a právnických osob, včetně státní správy a samosprávy. V platnost vstupuje 25. 5. 2018.

 

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů

Kdo je to pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)?

  • Zaměstnanec nebo externí poskytovatel služby na základě smlouvy, který dohlíží na dodržování GDPR, poskytuje rady a spolupracuje s dozorovým orgánem (ÚOOÚ).

 

Za jakým účelem se provádí analýza současného využití osobních údajů?

  • Abychom o osobních údajích věděli, jak a kde jsou uchovávány, za jakým účelem je evidujeme, jak je chráníme, jak máme nastavená současná pravidla, jak dlouho je archivujeme a podobně.
  • Analýza slouží jako podklad pro optimalizaci principů nakládání s osobními údaji fyzických osob.  

 

 Potřebuji pomoci s GDPR

 

MDP GEO je certifikovanou společností, která poskytuje poradenství v oblasti zpracování osobních údajů. Provádíme analýzy nakládání s osobními údaji a zřizujeme místo pověřence pro státní správu, samosprávu a energetické společnosti.

 Certificate - EU GDPR DPO