OCTOPUS Building

Systém pro správu budov

Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS Building 
usnadňuje správu a evidenci budov do úrovně místností a zařízení s ní spojených.

 

Řešení GIS OCTOPUS Building  podporuje dosahování cílů v následujících oblastech:

 • snižování spotřeby energií (20%),
 • snížení nákladů na provoz a údržbu (20%),
 • dosažení prostorových úspor (15%),
 • zlepšení vnitřního prostředí v budově,
 • zajištění legislativních povinností majitele nemovitosti,
 • prodloužení životního cyklu budov.


K čemu systém slouží a co získáte?

 • Jednotná datová základna pro evidenci a správu budov na všech úrovních organizace,
 • grafický, prostorový pohled na budovu na bázi geoportálu, přehledná evidence technické a projektové dokumentace,
 • přehledná evidence bytových a nebytových prostor v budově,
 • evidence nájmů a nájemníků. Příprava podkladů pro vyúčtování nájmů a sledování obsazenosti budov.
 • evidence a plánování revizí vyhrazených zařízení včetně automatického sledování termínů,
 • podpora plánování preventivní údržby a investic,
 • evidence poruch a provedených oprav v budově,
 • evidence smluvních vztahů a závazků (pojištění, záruky, outsourcing..)
 • sledování a vyúčtování spotřeb energií s využitím IoT čidel (porovnání skutečné spotřeby s ideální křivkou spotřeby),
 • sledování vnitřního prostředí budov s využitím IoT čidel (teplota, vlhkost, CO2, světelnost, hluk, prašnost...),
 • evidence a správa požárně-bezpečnostních opatření a zařízení,
 • mobilní aplikace a podpora technologie BIM.

 

Kdo využije komplexní systém pro správu budov?

 • Městské a krajské odbory správy majetku
 • Starostové malých a středních obcí, 
 • Vedení a zřizovatelé škol a školek
 • Vedení a zřizovatelé nemocnic a zdravotnických zařízení
 • Průmyslové areály
 • Bytová družstva a všichni, kteří vlastní nebo spravují více než 5 budov

 

ŘEŠÍTE PODOBNÉ PROBLÉMY SPOJENÉ SE SPRÁVOU BUDOV? 
Obraťte se na naše konzultanty, rádi Vám poradíme a připravíme řešení na míru Vašim potřebám.

  

 Zajímá mě to

 

 Rychlá a přesná 3D dokumnetace skutečného stavu budov