Články

Pečlivý hospodář má mít přehled o svěřeném majetku. Vy ho máte?

21. 3. 2017 - admin

Tady se dozvíte, jak být řádným hospodářem. Každý správce obce nebo města by se měl o svěřený majetek starat s péčí řádného hospodáře. Abychom tímto úspěšným hospodářem byli musíme mít přehled o tom, kde se svěřený majetek nachází, kolik majetku máme spravovat, jaká je jeho hodnota a kolik tvoří výdaje na jeho provoz a pravidelnou údržbu. V neposlední řadě musíme také znát a dodržovat zákonné náležitosti pro správu svěřeného majetku.

Tematizovaná mapa s vyznačenými majetkovými poměry v obci
Tematizovaná mapa s vyznačenými majetkovými poměry v obci

Jedním z nejjednodušších nástrojů, který ulehčuje správu svěřeného území je mapa s leteckým snímek obce. Tato mapa dává okamžitou informaci o velikosti území a místních podmínkách. Mapa slouží k neustálému vizuálnímu kontaktu s územím a podporuje myšlení a plánování dalších aktivit, které by chtěli zastupitelé obce spolu s občany v budoucnu realizovat.

Mapa se stává nedílnou součástí vašich porad a zasedání. S nespokojeným občanem ihned proberete, kde se nachází nelegální skládka odpadu, s podnikatelem proberete investiční záměry a návštěvám z okolních obcí ukážete, jak dobře si ve vedení obce vedete.

V nástěnné mapě mohou být kromě leteckého snímku zobrazovány i další témata, například majetkové vztahy, historické zajímavosti, kulturní akce, investiční záměry a třeba i budoucí podoba obce odvozená na základě územního plánu. 

 

S nástěnnou mapou intenzivně pracují také v obci Velehrad. Proto jsme se zeptali starosty k čemu konkrétně mapu používá:

„Katastrální ortofoto mapa s vyznačením majetkových vztahů je pro mě cennou oporou při nejrůznějších situacích, které při správě obce řeším. Od údržby obecního majetku a stavebních aktivit, přes konzultace s občany o jejich záměrech, až po spolupráci se sousedy obce jako vlastníka. Jako velmi přínosnou ji vidím při územním plánování rozvoje obce.“                                                                                                                                                                              Aleš Mergental, starosta Velehradu

Nástěnná mapa na obecním úřadě

Od vyšperkované nástěnné mapy k digitálnímu mapovému portálu a efektivnější správě svěřeného obecního majetku zbývá už jen malý krok. Nebojte se zeptat ZDE