Články

Vyřešené vlastnické vztahy? Základní pilíř výkonu samosprávy.

19. 7. 2017 - admin

Je to pro Vás překvapení? Asi ne. Otázkou zůstává, jak na to?


Mít vyřešené vlastnické vztahy ve svěřeném území by chtěl mít asi každý starosta, tajemník nebo vedoucí správy majetku. 

Základním předpokladem pro efektivní správu nemovitostí je mít přehled o vlastnictví jednotlivých parcel. Není od věci mít zpracovaný přehled nejvlivnějších vlastníků pozemků v katastrálním území (město, pozemkový úřad, úřad pro zastupování státu a církve). Dalším krokem je mít přehled o svěřeném majetku, tzv. pasportizace a inventarizace majetku, včetně technické evidence.

Je důležité mít uzavřené smlouvy na věcná břemena v oblasti vedení kanalizace, vodovodů a podzemního vedení veřejného osvětlení. Je důležité, aby se místní komunikace nacházely na pozemcích obce. Je důležité mít jasně definovaný majetek ve vlastnictví obce/města a vědět, na kterých parcelách leží a kdo je vlastníkem. V tuto chvíli můžeme říct, že máme majetek správně zaevidovaný, aktuální a přehledný, že známe jeho cenu a hodnotu a můžeme jej efektivně využívat my i občané města. 

 

Kvíz: Zkuste si odpovědět na tyto otázky?

Znám hodnotu svěřeného majetku?

Udržuju všechen majetek, který mi patří a mám přehled o tom kde se nachází?

Mám majetek správně zaevidovaný, aktuální a přehledný?

Je svěřený majetek využitelný občany a slouží svému účelu?

 

Pokud u některé otázky neznáte odpověď nebo si nejste jistí, kontaktujte nás, rádi Vám na ně pomůžeme najít odpověď.