Články

Aktuální dotační výzva pro města a obce na pořízení dat a zavedení „chytrého" města

28. 3. 2018 - admin

Rádi byste zlepšili infrastrukturu města, evidenci majetku, informovanost a komunikaci s občany, ale chybí Vám na to potřebné finanční prostředky?

Dotace na pasportizaci pro města a obce
Dotace na pasportizaci pro města a obce

 

Moderní a inovační přístup k řízení chytrého“ města (tzv. Smart city) má prokazatelný vliv na zvýšení spokojenosti místních obyvatel, zlepšení služeb pro návštěvníky a výrazné zlepšení vzhledu a hospodaření města.

 

Dovolujeme si Vás upozornit na dotační výzvu č. 03_17_080, Efektivní veřejná správa která pokrývá 95 % nákladů na „optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“. V rámci toho budou podpořeny tyto aktivity:

  • podpora řízení kvality,
  • podpora tvorby strategických dokumentů,
  • podpora procesního řízení v organizaci,
  • nástroje komunikace s veřejností.

 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1.000.000,- Kč a mezi oprávněné žadatele patří obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností mimo území hl. m. Prahy, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů a dobrovolné svazky obcí.


Pomůžeme a poradíme pokrokovým městům, jak zlepšit:

  • životní prostředí a bezpečnost (odpady, městskou zeleň, kanalizaci),
  • dopravu (chytré parkování, veřejnou dopravu, elektromobilitu),
  • infrastrukturu (bytový fond, veřejné osvětlení, bezpečnostní kamerové systémy, ochranu před povodněmi, krizové plány a řízení).

 

Jsme připraveni konzultovat vaši situaci a navrhnout dotační projekt přímo na míru Vašim potřebám. Zajistíme žádost na financování z dotačního programu EU.


Příjem žádostí je do 15. 6. 2018.


Chcete s námi nezávazně konzultovat možnost získání dotace? Využijte prosím náš poptávkový formulář / kontaktujte nás.

 

Nezávazná konzultace