BIM-informační model budovy

Systém pro správu budov

Informační model budovy – BIM - Building Information Modelling or/and Management
BIM je digitální model fyzického a funkčního objektu budovy, dopravní stavby, nebo technologického celku s jeho charakteristikami.
Model stavby slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz po dobu celého životního cyklu stavby.
Životní cyklus stavby počítáme od prvotního konceptu až po odstranění stavby.
Délka životního cyklu stavby je tedy 50 a více let.
Informační model stavby je souborem navzájem propojených digitálních informací grafických (2D, 3D), a negrafických dat o prvcích modelu.
Data musí být kompatibilní ve využívaných SW systémech, musí být dostupná pro investory, projektanty, správce budov.
Data v BIM slouží k modelování, přípravě a realizaci výstavby, optimalizaci provozu, plánování a řízení údržby, případně k obnově, či rekonstrukci stavby.
Propojené informace vytvářejí z jednotlivých prvků virtuální model stavby jak prostorový, tak časový, nákladový.

 

Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS BIM:


 

Zajímá Vás:

  • Urychlení a zkvalitnění přípravy staveb? 
  • Snižování spotřeby energií (20%)?
  • Snížení nákladů na provoz a údržbu (20%)?
  • Dosažení prostorových úspor (15%)?
  • Zlepšení vnitřního prostředí v budově?
  • Zajištění legislativních povinností majitele nemovitosti?
  • Prodloužení životního cyklu budov?

 

 

 

 

 Potřebuji vyřešit budovy