Články

Systém pro správu majetku a integrace provozních agend – TEREA Cheb, s.r.o.

24. 4. 2014 - Robin Rašín

Implementace řešení pro správu majetku v prostředí GIS OCTOPUS proběhla dle harmonogramu. Bylo zprovozněno funkční propojení modulu Média v IS K2 (K2 Atmitec) a OCTOPUS v jednotném webovém rozhraní jsou přístupná data z různých databází a zároveň je zprovozněno propojení na mapový portál.

Společnost TEREA Cheb zajišťuje svým klientům dodávky tepla, teplé vody a dalších médií v Chebu, Aši a jinde. Naše řešení pomůže společnosti TEREA Cheb s technickou evidencí provozovaných rozvodů. Zpracované technické informace jsou nyní snadno dostupné širokému okruhu uživatelů v technickém i ekonomickém úseku. Díky propojení na K2 jsou v mapovém prostředí i v OCTOPUSu přístupné vybrané ukazatele (spotřeba médií, informace o odběratelích, informace o měřácích apod.).