Články

Zavedení systému pro správu majetku v ALPIQ Generation CZ

24. 4. 2014 - Robin Rašín

OCTOPUS slouží jako přehledné prostředí pro správu a evidenci majetku ve vlastnictví společnosti Alpiq Generation.

Společnost Alpiq (významný evropský výrobce a distributor energie) používá náš systém GIS OCTOPUS pro technickou evidenci tepelných rozvodů na území města Zlína. Ve spolupráci s MDP GEO probíhá sběr technických informací k nezmapovaným částem sítě. Získaná data budou dále využita pro optimalizaci plánů údržby a oprav. Systém OCTOPUS bude rozšířen o modul smlouvy pro evidenci smluv a jejich vazbu na prostorové objekty. Již nyní jsou GISová data využívána pro výpočty v programu TERMIS. Společnosti Alpiq jsme také zprovoznili funkční propojení našeho řešení a systému evidence technologických celků KKS, se kterým pracuje software ED Manager.