Články

Systém pro správu majetku a věcná břemena (reálná služebnost) – Teplárna Otrokovice

29. 6. 2014 - Robin Rašín

Modul věcná břemena (součást řešení OCTOPUS) pomůže Teplárně Otrokovice s agendou spojenou s vyřízením smluv o zřízení věcného břemene.

Modul řešení OCTOPUS umožňuje velice efektivně a jednoduše podchytit proces při zřízení věcného břemene a jeho vkladu na katastr nemovitostí. Velmi přehledné řešení, ve kterém jsou evidovány smlouvy, geometrické plány i např. termíny předání na katastr a zavkladování si zvolila Teplárna Otrokovice. V mapovém i tabulkové přehledu lze vyselektovat smlouvy dle jejich stavu (odesláno vlastníkovi, vyhotovený geometrický plán, odesláno na katastr apod.). Opět propojujeme prostorovou složku, databázovou evidenci a procesní úkony.