Články

Reklamy a billboardy pod kontrolou

2. 9. 2014 - Admin

Reklamy a reklamní poutače v poslední době doslova živelně zaplavují naše města a obce. Ve velkých Bílovicích chtějí tento trend zvrátit, a proto se rozhodli pro spolupráci s námi.

Také ve Velkých Bílovicích lemují desítky reklam místní komunikace. Přáním města bylo v první fázi získat přehled o stavu a umístění reklamních poutačů. Po domluvě byl vyhotoven digitální pasport reklamních poutačů (reklam) včetně analýzy jejich umístění (veřejné osvětlení, majitelé pozemků pod reklamními poutači). Pasport bude použit pro zpracování projektu, který by měl pro území města navrhnout jednotnou podobu značení. Výsledkem bude přehledné a střízlivé značení na území města, které uvítají nejen místní ale hlavně turisté přijíždějící za vínem a odpočinkem.

Ukázka - pasport reklam

 Ukázka - pasport reklam v digitální podobě