Články

Ulehčete si práci pomocí GIS!

20. 11. 2014 - Admin

Chcete si usnadnit projektovou přípravu? Chcete mít splněny legislativní požadavky? Spravujete teplárenské sítě? Využijte výhody geografického informačního systému (GIS – systému pro zobrazení prostorových dat) a jeho možností integrace (propojení) s dalšími informačními systémy! Máte obavy z implementace? Je to snadné. O tom Vás přesvědčí i tato případová studie zpracovaná v rámci společného projektu ve společnosti TEREA Cheb s. r. o.

Společnost TEREA Cheb s.r.o. dodává teplo, teplou vodu a další média v Chebu, Aši a jinde. Vedení firmy bylo přesvědčeno, že je nutné:

  • sjednotit technickou evidenci tepelných sítí,
  • splnit zákonné požadavky (v návaznosti na směrnici INSPIRE, která ukládá distribučním společnostem povinnost mít prostorová data v digitální podobě),
  • zpřehlednit evidenci věcných břemen,
  • zjednodušit proces vydávání vyjádření k technologickým sítím provozovatele.

Po provedení analýzy padlo rozhodnutí, že se nebude pořizovat polovičaté řešení, ale že bude investováno do plně funkčního GIS. Pořízený systém měl splňovat zejména následující požadavky:

  • funkční propojení na již instalované softwarové produkty ve společnosti
  • možnost importu dat od ostatních „síťařů“
  • možnost datového propojení na systémy katastrální evidence
  • možnost výměny dat s GIS městského úřadu Cheb

Stanovená kritéria splnila a v užším tendru uspěla společnost MDP GEO. Se svým řešením GIS OCTOPUS výrazně pomohla společnosti TEREA Cheb nejen se zefektivněním vnitřních agend, ale také ve zpřehlednění a zlepšení správy majetku. Více informací naleznete v níže přiložených materiálech. Představení projektu byl mimo jiné věnován prostor na výročním zasedání Ekoenergo svazu v Žatci dne 6. 11. 2014.

  

Případová studie ke stažení zde.

Prezentace ke stažení zde.

Případová studie Octopus Prezentace Terea Cheb s.r.o.

Může vás zajímat:

Věcná břemena a novela energetického zákona (více zde).

Jak postupovat, když chci splnit dikci zákona a když chci mít věcná břemena zavkladovaná (zapsaná) v katastru nemovitostí (více zde).

Věcná břemena - novela Věcná břemena - postup