Články

Letecké laserové scanování VN a VVN

28. 1. 2015 - admin

Potřeba zlepšit a zpřesnit polohu a evidenci nadzemního vedení VN a VVN vyústila v realizaci pilotního projektu leteckého laserového scanování vybraných lokalit ve východních Čechách a na východní Moravě.


Řešení, znalosti a vhled do problematiky, který prezentovala společnost MDP GEO vyhodnotili zástupci distribuční společnosti jako přínosný a svěřili nám realizaci projektu. Letecké laserové scenování má oproti „pozemnímu" sběru dat následující výhody:

• pořízení velkého objemu dat v krátkém časovém úseku,
• komplexnost pořízených dat,
• hodnověrné zachycení skutečnosti k určitému datu,
• široké využití pořízených dat.

Vybrané lokality (nadzemní vedení VN a VVN) byly snímány velkoformátovou kamerou ve viditelném spektru a laserscanerem. Následně došlo ke zpracování pořízených dat a jejich analýzám. Byly to právě analýzy, které přinesly následující údaje:

• zpřesnění polohy všech konstrukčních prvků nadzemního vedení,
• zpřesnění rozsahu ochranného pásma

a další dle požadavků zadavatele a dle návrhů firmy MDP GEO.

Více o lasercanningu.

Letecké laserové scanování - ukázka výstupu

 Letecké laserové scanování - ukázka výstupu.