Články

Komplexni zabezpečení zápisu věcných břemen do katastru

31. 3. 2015 - Admin

Povinnost zavkladovat věcné břemeno inženýrských sítí do katastru nemovitostí mají provozovatelé distribučních sítí, nikoli majitelé pozemků! Možná se týká právě vás!


Jaká jsou fakta?

Novela energetického zákona, schválená v roce 2009, ukládá provozovatelům distribučních soustav plynu, el. energie a tepla povinnost mít všechna existující věcná břemena, vztahující se k distribučním sítím, do konce roku 2017 promítnutá do katastru nemovitostí. Je proto nejvyšší čas tuto záležitost řešit!

Stáhněte si produktový list.


Ukázka geometrického plánu pro  věcné břemeno.

Produktový list VB

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka vyznačení věcného břemene pro teplovodní potrubí.

Proč je vhodné mít věcné břemeno promítnuté v katastru nemovitostí?

I kdyby nebyla novela energetického zákona schválena, pořád bude platit, že zavkladování věcného břemene do katastru nemovitostí přináší jednoznačné plusy – jak pro majitele (provozovatele) distribuční soustavy, tak pro majitele pozemku, pod kterým distribuční síť probíhá.

Majitel distribuční sítě bude mít právní jistotu o bezproblémovém přístupu ke všem částem distribuční sítě.
Majitelé (zájemci o) dotčených pozemků budou ihned vědět o případných omezeních plynoucích z existence VB a dohodnou s provozovatelem cenu.

Neměly by tak vzniknout zbytečné spory např. při vjezdu techniky na soukromý pozemek z důvodu řešení havarijní situace, oprav či údržby. Také by se nemělo stávat, že dojde k porušení distribuční sítě (např. při stavbě plotu) s reakcí majitele pozemku „Ale já o tom nevěděl...."

Doporučujeme proto začít tuto problematiku začít řešit a zbytečně neotálet a nevyčkávat do poslední chvíle. Pokud máte jakékoli dotazy, zkontaktujte našeho konzultanta pro oblast teplárenství – Pavla Beznosku.


Inženýrské sítě v průmyslovém areálu

Pod povrchem se nachází doslova spleť inženýrských sítí, informace o jejich přesné poloze často chybí. Není proto výjimkou, že dojde k jejich poškození při realizaci zemních prací.


 Trasování - lokace podzemních inženýrských sítí

 Problém nezmapovaných inženýrských sítí vám vyřešíme díky radiolokátorům (ty určí velmi přesně polohu vedení v ose i hloubce).