Články

Správa a údržba zeleně

16. 4. 2015 - Admin

Ve vegetačním období se rozběhly motory sekaček, parkové záhony rozkvetly. Je nutné pečlivě naplánovat údržbu zeleně nejen ve městech ale také v průmyslových areálech apod. Máte již zmapované zelené plochy ve vašem městě? Znáte přesnou rozlohu zelených ploch, počet prvků zeleně a pěstební, zdravotní stav stromů. Máte stanovený plán péče? Máte aktuální podklady pro sestavení rozpočtu na údržbu zeleně? Právě teď je ten pravý čas pro zpracování pasportu zeleně a dát věci do pořádku!


Proč investovat do pasportu?

 

Pasport zeleně je užitečný, protože:

• dojde ke zmapování (revizi) ploch v majetku města (není výjimkou, že jsou za náklady města udržovány plochy v soukromém vlastnictví),
• ucelený přehled o městské zeleni a městském mobiliáři (školní hřiště, lavičky, odpadkové koše, atp.),
• vyhodnocení zdravotního stavu stromů, vč. návrhu plánu údržby,
• podklad pro vyčíslení souhrnných nákladů za správu a údržbu,
• podklady pro výběrová řízení na údržbu zeleně,
• podklad pro územní studie, plány revitalizace zeleně atp.

Doporučujeme proto mít aktuální a perfektně zpracovaný pasport spolu se studií optimalizace nákladů na údržbu (více v příští aktualitě). Pokud máte jakékoli dotazy, zkontaktujte našeho konzultanta pro tuto oblast. Nezávaznou poptávku můžete zaslat přes náš poptávkový formulář .

Produktový list: Pasport zeleně v PDF

 


 

Pasport zeleně - mapový výstupUkázka výstupu pasportu zeleně.

Pasport zeleně v GISPasport zeleně v městském GIS.