Články

Rychlá a přesná 3D dokumentace staveb

3. 5. 2016 - Admin

Potřebujete zaměřit prostorově složitý objekt?

Žádáte přesné podklady pro projekční práce?

Zajímá Vás každý detail měřeného objektu?

Požaduje krátké dodací lhůty?

Zajímá Vás úspora nákladů na zaměření?

Intravilán obce v mračnech bodů
Intravilán obce v mračnech bodů

Naše společnost Vám zajistí bezkontaktní pořízení velkého množství bodů za velmi krátkou dobu včetně prostorových

souřadnic. Snadným importem do CAD a GIS systémů lze získat komplexní, přesná a podrobná data – mapování

polohopisu, 3D modely, výpočty kubatur...

 

Koncem roku 2015 společnost MDP GEO prováděla pozemní laserové skenování v obci Vlachovice. Ze získaných dat 

byla provedena aktualizace digitální technické mapy, zaměřena uliční čára a vznikly podklady pro projekt rekonstrukce

kanalizace. Naskenovaná data lze dále ideálně využít například pro pořízení pasportu místních komunikací, veřejné zeleně,

veřejného osvětlení atd.

Digitální technická mapa obce pořízená pomocí laserového skenováníLetecký snímek obce

Společnost MDP GEO prováděla začátkem roku 2016 sběr dat pro zahájení projektu renovace barokního mostu v Náměšti nad Oslavou.

Barokní most v mračnech bodůBarokní most na fotografii

Laserové skenování také využíváme ke 3D modelování budov a místností.

Podkrovní prostory v mračnech bodůPodkrovní prostory na fotografii

 

Pokud Vás uvedené informace zaujaly, neváhejte se obrátit na naše odborné konzultanty.