Články

Neznámý podvodní svět aneb mapování pod vodní hladinou

19. 5. 2016 - Admin

Víte, jak vypadají dna řek, nádrží a rybníků?

Jak se mění a jak se zanáší sedimenty?

Chystáte revitalizaci vodních ploch?

Potřebujete ucelené informace ke stanovení rozpočtu?

Koryto vodního toku
Koryto vodního toku

Společnost MDP GEO s.r.o. se v roce 2015 podílela na mapování dolní nádrže Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Proběhlo zaměření okolí nádrže, vypuštěné části nádrže i prostoru pod vodní hladinou, to vše za použití moderních technologií.

Pohled z paluby měřičské lodi - sonar při práci

Pohled z paluby měřičské lodi - sonar při práci

 

Náš technický ředitel Ing. Marcel Janoš Ph.D., který celou akci zajišťoval, publikoval vědecký článek o tomto projektu v technickém čtvrtletníku PRO - ENERGY magazín (1/2016), kde je podrobně popsán průběh mapovaní, použité technologie a výsledky průzkumu.

Zaměření vodního díla Dlouhé stráně, dolní nádrž

Mapa izolinií - Zaměření vodního díla Dlouhé stráně, dolní nádrž (zmenšeno)

 

Detailní zaměření vodní nádrže je jedním z nejdůležitějších podkladů pro zpracování projektu rekonstrukce. Ucelené informace umožní přesnější stanovení celkového rozpočtu. Následný monitoring a kontrola kubatury odtěženého materiálu ušetří nemalé finanční prostředky.

Při budování, údržbě a revitalizaci vodních děl lze zásadně využít finančních prostředků z Operačního programu životního prostředí (2014 - 2020), které jsou poskytovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 

Pokud Vás uvedené informace zaujaly, neváhejte a obraťte se na naše odborné konzultanty.