Články

Vyhledáváme a zaměřujeme NN pro ČEZ a E.on

20. 4. 2017 - admin

V celém roce 2019 budete mít možnost potkávat naše kolegy na území Moravskoslezkého, Olomouckého a Zlínského kraje. Na území většiny obcí provádíme vyhledávání a následné geodetické zaměřování podzemních sítí nízkého napětí elektrické energie pro společnost ČEZ Distribuce a E.on.

Zaměřování sítí NN
Zaměřování sítí NN

Naše společnost i v roce 2019 spolupracuje se společnostmi ČEZ Distribuce a E.on na zpřesňování sítí elektrického vedení NN. V těchto měsících můžete vídat naše techniky, kteří pomocí nejmodernějších technologií dokáží vyhledat a vytrasovat podzemní vedení inženýrských sítí s přesností na několik centimetrů. Poté co jsou všechny podzemní sítě vyznačeny uvidíte naše geodety, kteří podzemní vedení zaměří a vytvoří přehledné a navazující sítě nízkého napětí. Díky této akci bude mít společnost ČEZ a E.on detailní přehled o všech sítích NN a mimo jiné bude schopná se lépe vyjadřovat k existenci elektrické sítě. 

 Trasování a zaměřování inženýrských sítí

Vyhledávání a trasování podzemního vedení inženýrských sítí lze využívat u kabelů elektrického vedení, podzemního vedení veřejného osvětlení, vedení vodovodů a kanalizací. Díky této metodě se přesně dozvíte, co je pod zemí, kudy to vede a v jaké hloubce. Více informací ZDE.

 

ČEZ DistribuceE.on

Naše společnost nabízí komplexní služby pro správu majetku:

  • vyhledáme a geodeticky zaměříme pro vás podzemní vedení inženýrských sítí
  • data pro vás zpracujeme do přehledného projektu nebo pasportu
  • nastavíme vám mapový projekt na míru, abyste vždy okamžitě našli vše, co v danou chvíli potřebujete
  • spojíme pro vás vaše data v jedné přehledné aplikaci