Články

Co dělá tajemníkům městských a obecních úřadů těžkou hlavu?

13. 11. 2017 - admin

GDPR! Hlavním tématem setkání tajemníků v Litomyšli byla problematika GDPR z pohledu městského či obecního úřadu a praktické zkušenosti se správou osobních dat.

Co dělá tajemníkům městských a obecních úřadů těžkou hlavu?
Co dělá tajemníkům městských a obecních úřadů těžkou hlavu?

Pod zkratkou GDPR se skrývá obecné nařízení o ochraně osobních údajů (z angl. General Data Protection Regulation). Tato nová legislativa EU výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a vstoupí v platnost 25. května 2018 jednotně v celé Evropské unii.

GDPR zavádí nový způsob a pravidla zpracovávání osobních údajů. Týká se nejen komerčního sektoru, ale také veřejné správy. GDPR nahradí mimo jiné zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Každý správce a zpracovatel bude muset doložit po celou dobu zpracování údajů průkazný postup dle směrnice o GDPR, což povede k vysoké administrativní zátěži a vzniku nových funkcí, např. DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů).

V MDP GEO pro Vás v současné době připravujeme více informací, článků a školení na toto téma.

 

 

Chci dostávat více informací  

 

 

Pokud máte aktuálně zájem o více informací, kontaktujte prosím naše odborníky