Články

Dotace na pasporty a efektivní státní správu

26. 3. 2019 -

Jak získat již probíhající dotaci 092 na pasporty a strategické dokumenty a na co si dát při žádosti pozor? Poučme se z prvního kola konaného v roce 2018. Přemýšlíte nad žádostí o dotace nebo jste nebyli v minulém roce úspěšní?

Dotace výzva 092 pro územní samosprávné celky
Dotace výzva 092 pro územní samosprávné celky

Informace k dotaci

 • Číslo výzvy 092 z Operačního programu zaměstnanost
 • Určená pro obce, města, kraje, místní akční skupiny, mikroregiony a další svazky
 • Start příjmu žádostí: 21. 3. 2019
 • Konec příjmu žádostí: 21. 6. 2019
 • Rozděleno bude 285 000 000 Kč
 • Dotace ve výši 95 % 
 • Minimální částka 1 000 000 Kč

 

Projekty by měly územním samosprávným celkům pomoci připravit se na inovace ve veřejné správě spojené s realizací reforem obsažených ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020.

 

 Konkrétně lze dotace využít na:

 • digitalizaci veřejné správy,
 • pasportizaci majetku (pasport budov, pasport veřejného osvětlení, pasport dopravního značení, pasport zeleně, pasport mobiliáře, pasport kanalizace, pasport inženýrských sítí, pasport reklam, pasport odpadů aj.),
 • tvorbu strategických dokumentů (využití krajiny, odtokové poměry),
 • koncepci Smart City;
 • Podporu nástrojů komunikace s veřejností (nová webová stránka, elektronická úřední deska, rozlikávací rozpočty aj.).
 • Limit žádosti je 1 milion korun, proto by menší obce měly o dotaci žádat v rámci sdružení obcí a mikroregionů.

 

Jak Vám pomůžeme?

 • Řekneme si k čemu je dobré mít zpracované pasporty a jak to usnadní úředníkům a starostům obcí práci,
 • vyvarovat se rušení výběrových řízení na dodavatele služeb kvůli nejasnému zadání zakázky,
 • poradíme na co dotace žádat a na co si dát při žádosti pozor,
 • pozveme vás na seminář Využití prostorových dat ve správě majetku, kde se dozvíte více,
 • pobavíme se proč vlastně dotaci žádat a co tím získá vaše město, obec nebo mikroregion,
 • zajistíme zpracování dotační žádosti,
 • poradíme jak získaná data, koncepce a strategické dokumenty využívat v praxi a udržovat aktuální.

 

Jak dopadalo 1. kolo v roce 2018?

 • Bylo podáno 169 žádostí,
 • 92 žádostí bylo schváleno v hodnotě 376 mil. Kč,
 • 44 žádostí zůstalo v zásobníku a 33 nebylo k dotaci doporučeno. 

 

TIP nakonec: Na co si dát pozor při výběrovém řízení na dodavatele dat a koncepcí po schválení dotace?

Množství případů veřejných zakázek na pořízení dat (pasportů) nemá jasně definován přibližný rozsah pasportizace prvků. Například pasport komunikací bude prováděn na 50 km, nebo že se v obci se nachází 257 stožárů veřejného osvětlení s odhadovanou délkou podzemní kabeláže 3 km (to kvůli případnému trasování), nebo že odhadovaná délka pasportu kanalizace je 7,5 km. Odstrašujícím případem je město, které v zadávací dokumentaci uvedlo pasportizaci 100 km komunikací. Výsledný rozsah komunikací byl dvojnásobný, přes 200 km. Město bylo nuceno rozdíl doplatit ze svého rozpočtu a ještě mu byla krácena dotace ve výši -25 % jako sankce za chybně připravené zadávací podklady. Proto je důležité nechat si zpracovat kvalifikovaný a profesionální odhad rozsahů pro jednotlivé pasporty.

   

Chci nezávaznou konzultaci

 

 

 

Komplexní služby