• Facility Management - systém efektivní a optimální správy a evidence majetku
  • Termografie a termovize - efektivní zjištění úniku tepla
  • Geodézie - vlastnická a inženýřská geodézie
  • Nejnovější technologie - Laserové skenování, dálkový průzkum Země, fotogrammetrie, termografie, měření hloubky vodní hladiny...atd.
  • Vzdělávání - konference, odborné semináře a školení

Představte si, že se staráte o majetek na rozsáhlém území... 

MDP GEO pomáhá při evidenci, správě a hospodaření s majetkem.

  • Poskytujeme služby a poradenství v oblasti geodézie, geografických informačních systémů (GIS) a systémů pro správu majetku.
  • S použitím moderních technologií určování polohy děláme pořádek v evidenci nemovitostí včetně inventarizace a pasportizace majetku. 
  • Zavedením systému pro správu majetku usnadňujeme majitelům dosažení investičních, finančních a provozních cílů.