Města a obce

Pasport zeleně
Pasport zeleně a inventarizace dřevin pro město Říčany
„...zaměstnanci společnosti projevili profesionální i osobní přístup k řešení problematiky správy zeleně. Probrali optimální údržbu a implementovali data do GIS města Říčany. Aktualizovaný pasport slouží k efektivnější a přehlednější správě veřejné zeleně.” Mgr. Vladimír Kořen, starosta
 
Další pasporty zeleně, případně aktualizace, jsme realizovali v Pardubicích, Slavičíně, slovenské Trnavě, Kunovicích, Uherském Hradišti nebo Zlíně
 
    
  
Pasport místních komunikací a dopravního značení
Pasport místních komunikací a dopravního značení pro Kráľovou nad Váhom
PMK obci slúži nielen ako sůpis majetku obce, ale aj ako podklad pre zodpovedné rozhodovanie, pre hospodárenie majetkom a optimalizácia nákladov na jeho prevádzku, údržbu a rozvoj.RNDr. F. Bergendi, starosta
 
Pasportizaci místních komunikací včetně implementace do stávajících GIS jsme prováděli například ve Zlíně, Otrokovicích, obcích mikroregionu Kroměřížsko, Rožnově pod Radhoštěm, Lužicích u Hodonína, Holasicích, Vysokém Poli, Unhošti nebo v Hustopečích nad Bečvou
 
 
    
 
Pasport veřejného osvětlení
Pasport veřejného osvětlení Míškovice
V obci Míškovice chtěli obnovit část veřejného osvětlení. Pro žádost a přidělení dotací na modernizaci VO potřebovali mít komplexně zpracovaný pasport veřejného osvětlení. Díky modernizaci dojde ke zlepšení světelných podmínek v obci a zároveň ke snížení provozních nákladů. Pro projektování je dobré také vytrasovat a zaměřit podzemní kabelové vedení.
 
Námi realizované pasporty veřejného osvětlení můžete dále vidět v Pozlovicích, Luhačovicích a Kunovicích.
  
 
 
Pasport kanalizace
Pasport vodovodů a kanalizací Fulnek
Ne vždy mají obce a města jasně doloženou a zaměřenou kanalizační a vodovodní síť. Pro naše zákazníky jsme prováděli monitoring a kamerové zkoušky, vyhledání a vytrasování nejasných průběhů podzemních sítí i kompletní geodetické zaměření.
 
Pasportizaci kanalizací jsme dále realizovali pro město Rožnov pod Radhoštěm, město Fulnek, obec Holasice a Žlutavy.
 
  
 
Nástěnná mapa na obecním úřadě
 
Tematizovaná nástěnná mapa pro Velehrad
Mapa je pro mě cennou oporou při nejrůznějších situacích, které při správě obce řeším: od údržby obecního majetku, stavebních aktivit, přes konzultace s občany o jejich záměrech až po spolupráci se sousedy obce. Jako velmi přínosnou ji vidím při územním plánování rozvoje obce.” Mgr. A. Mergental, starosta
 
Nástěnná mapa pověšená na zdi ve vaší kanceláři se pro vás stane nedílnou součástí pracovního dne. Přesvědčte se o tom v Hluku, Miloticích, Lužicích, Bánově a Prušánkách.
 
 
 
 
 
 
Potřebuji to také