Průmyslové areály

Mapa závodu
 
Základní mapa závodu MORAVAN Otrokovice
 

„Pasportizace podzemních inženýrských sítí v areálu MORAVAN, vyhledání a geodetické zaměření podzemního vedení ve volném terénu. Se zhotovitelem v průběhu plnění probíhala bezproblémová komunikace.”  Ing. P. Ratiborský, technický ředitel

Tímto vznikl komplexní podklad pro projekční činnosti, investiční akce a modernizaci areálu. V praxi to znamená, že se může kopnout do země, aniž by došlo k poškození potrubí vodovodu a kanalizace nebo k přerušení dodávek elektrické energie či plynu. 

 
 
Systém pro správu průmyslových areálů
 
Fatra Napajedla a.s. a systém pro správu průmyslových areálů
 
Průmyslové areály společnosti Fatra v Napajedlech a Chropyni, ve kterých se denně pohybuje na 1100 zaměstnanců, představují z hlediska správy majetku slušný
oříšek. Proto se správci majetku rozhodli pro postupnou digitalizaci a monitoring majetku s využitím GIS systémů a systému pro správu majetku Octopus. Za pomocí geodetů společnosti MDP GEO byly vytrasovány a zaměřeny některé inženýrské sítě, a to jak podzemního, tak i nadzemního vedení. Oddělení GIS MDP GEO digitalizovalo staré papírové výkresy a připojilo je k jednotlivým stavebním objektům přímo v aplikaci.
Jednoduchým kliknutím tak lze zjistit veškeré informace o budovách, inženýrských sítích, technologiích - data na jednom místě.  Postupně dochází ke sběru dat a mapování technologických celků, na kterých je pomocí systému Octopus plánována povinná údržba, pravidelné revize a jsou evidovány nenadálé opravy. Zavedením facility managementu se ušetří provozní náklady.