Přehled používaných technologií

Kartografie, nástěnné mapy, pasporty

 • Získejte přehledné podklady, vyřešte vlastnické vztahy, mějte přehled.
 • Dokážeme vytvářet velkoplošné nástěnné mapy a pasporty obcí, měst, rozsáhlých geografických oblastí nebo průmyslových areálů, polností či pozemních komunikací.

Kartografie, nástěnné mapy, pasporty - Globální navigační a polohovací systém


 Geodézie a 3D projekce

 • Potřebujete podklady pro projekt rekonstrukce budov? Mračna bodů získané laserovým skenováním jsou tu pro Vás.
 • Využíváme moderní a progresívní měřící technologii - laserové skenování. Tato technologie minimalizuje časovou náročnost při samotném měření a poskytuje značné množství přesných dat včetně barevnosti skenované oblasti či objektu.
 • Technologii lze využít v exteriérech i v interiérech a výsledky využívají architekti a projektanti.

 

Geodézie a 3D projekce - laserové skenování

 


 Sběr a zpracování dat v rámci trasování sítí

 • Nevíte kudy vedou podzemní inženýrské sítě nebo zpřesňujete jejich vedení?
 • Využíváme kvalitní radiolokátory a GPS aparatury pro tzv. trasování, tedy vyhledání a zaměření kabeláže pod povrchem.
 • Trasování provádíme pro telefonní, televizní, internetové a energetické sítě, kdy jsme schopni vytvořit schémata rozvodných sítí i samotných síťových uzlů a skříní pomocí specializovaného softwarového řešení.

Trasování - Sběr a zpracování dat radiolokátorem a GPS aparaturou


 Mapování pod vodní hladinou

 • Víte, jak moc jsou zanesené vodní nádrže? Případně již sediment odtěžujete a potřebujete kontrolu?
 • Provádíme měření pod vodní hladinou pomocí moderních a velmi přesných sonarů.
 • Díky speciálnímu GIS softwaru vykreslíme přesnou hloubkovou mapu daného vodního díla či vodního toku.

Mapování pod vodní hladinou - sonar a hloubkoměr


Termografie

 • Velmi citlivé termografické kamery poskytují kvalitní termogramy ve velkém rozlišení.
 • Dokážeme přesně lokalizovat problémová místa úniku energie.

Termografie - termokamera ve spolupráci se softwarem GIS Octopus pro zjištění úniku tepla


Dálkový průzkum Země (DPZ)

 • Aplikací metod dálkového průzkumu Země dokážeme získat a analyzovat data na rozsáhlém území bez nutnosti fyzického kontaktu s povrchem.
 • Využití nachází zejména u správců majetku dislokovaného na velkém území, jako např. povrchové doly, lesní porosty, vodní hladiny, rozsáhlé inženýrské sítě.

Dálkový průzkum Země - skenovací letadla a družice ve spolupráci se speciálním softwarem GEOVAP a erdas