Přehled používaných technologií

Dálkový průzkum Země (DPZ) Pomocí satelitů, letadel nebo dronů vytváříme detailní 3D digitální dvojče a bezešvou orthofotomapu s vysokým rozlišením, které si můžete představit jako velmi přesný 3D model Země.

Používáme kamery pro optické a termální snímání, hyperspektrální senzory. Prolidarové snímání používáme pozemní a letecké scannery.

Využití: Digitální Technické Mapy (DTM), digitalizace a tvorba BIM technické a dopravní infrastruktury, monitorování změn v krajině, analýza povodní, rozvoj dopravy, urbanistické plánování, rozvoj obnovitelných zdrojů, přesné zemědělství, ochrana životního prostředí, obrana.

Bezešvá orthofotomapa

 

 

 

 

 

 

  

Obarvené mračno bodů
 
BIM 3D model stavby

 

Postup tvorby 3D digitálního dvojčete pomocí lidarového snímání (DPZ)

1. Sběr dat: Lidarový senzor vysílá laserové paprsky na povrch Země a měří čas, který trvá, než se paprsky odrazí zpět k senzoru. Výstupem je mračno bodů a snímky s kamer s vysokým rozlišením.
2. Vytvoření mračna bodů: Cloud points, 3D mračna bodů reprezentují body na povrchu terénu a povrchu objektů.
3. Filtrace a korekce dat: Mračna bodů často obsahují šum a nepřesnosti. Provedeme vyčištění, filtraci dat a korekci atmosférických vlivů.
4. Tvorba digitálního modelu terénu (DTM) : DTM je reprezentace povrchu terénu ve formě 3D modelu.
5. Tvorba digitálního modelu povrchu (DSM): DSM zahrnuje i výškové informace o objektech, jako jsou stromy, budovy a další struktury.
6. Tvorba textur a barevného obrazu: textury a barvy obarvené mračna bodů zlepšují vizuální realitu 3D modelu.
7. Integrace dat: DTM, DSM, orthofoto integrujeme do 3D (4D) digitálního dvojčete, které obsahuje informace o terénu a objektech na povrchu Země.