Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum země

Proč dálkový průzkum Země?

Z dálkového průzkumu Země (DPZ) se získávají informace o objektech a jevech za pomocí leteckých nebo družicových snímků, bez potřeby fyzického kontaktu s povrchem.

Využití

 • mapování
 • environmentální studie / lesnictví
 • krizový management
 • geologie
 • meteorologie
 • zemědělství
 • hydrologie
 • výpočet kubatur

Co vše pro vás můžeme zpracovat?

 • rektifikace a ortorektifikace leteckých a družicových snímků
 • geometrické, radiometrické korekce, spojování snímků (mosaicking) včetně vyrovnání barev
 • klasifikace (multispektrální, texturální, subpixelová, multitemporální), detekce typů povrchů, zvýraznění vybraných objektů a jevů na snímku, mapování v kombinaci s pozemními metodami sběru dat
 • vegetační indexy
 • kombinace snímků s různým rozlišením
 • tvorba leteckých a družicových map
 • výpočet DEM ze stereosnímku (3D model reliéfu)
 • konverze rastrových formát
 • analýza reliéfu (sklony, orientace, viditelnost, výškové profily)
 • 3D vizualizace, simulace přeletu nad územím (VirtualGIS)
 • tvorba a aktualizace tématických vrstev GIS na základě leteckých a družicových snímků

….a další zpracování dle požadavků zákazníka v kombinaci s dalšími podklady a s využitím GIS a CAD nástrojů.

 

Lom Olbramovice

 

Ukázka softwarových možností programu ERDAS, který umí zpracovávat nejen družicové snímky, ale lze jej využít např. i pro výpočet kubatur v lomech.

 

 

 

  Zajímá mě to