Fotogrammetrie

 Získání informací o fyzických objektech pomocí fotogrammetrie

 

Co je fotogrammetrie? 

Fotogrammetrie je jednou z měřických metod dálkového průzkumu Země. Tento obor se zabývá zejména zpracováním a interpretací fotografických snímků, kdy 2D snímky reality mohou být využívány pro modelování v 3D prostoru. Využíváme fotogrammetrii leteckou, jedno i vícesnímkovou, průsekovou i stereofotogrammetrii.

 

Kdy fotogrammetrie pomůže?

•  Při tvorbě ortofotomozaiky - např. v rámci mapování, dokumentace a interpretace krajiny, měst, areálů apod.   
•  Při rekonstrukci tvarů a rozměrů (3D modelování) s využitím například v památkové péči, architektuře, hydrologii a jiných oblastech.
•  Při výpočtech kubatur – určování objemů v lomech, průmyslových areálech atd.
• Při tvorbě fotoplánů  například při zaměřování historických stavebních památek.

 

Ukázka ortofotomapy     Ukázka - digitální model terénu

 

Fotogrammetrie

 Zajímá mě to