Fotogrammetrie

 Získání informací o fyzických objektech pomocí fotogrammetrie

 

Proč fotogrammetrie? 

Fotogrammetrie získává informace o fyzických objektech a prostředích za pomoci procesu zaznamenávání,
měření a interpretace fotografických snímků, obrazů a vzorů elektromagnetického záření a dalších jevů.

Dělení fotogrammetrie

 • letecká fotogrammetrie
 • jednosnímková fotogrammetrie
 • vícesnímková fotogrammetrie
 • stereofotogram­metrie
 • průseková fotogrammetrie

Využití fotogrammetrie 

 • fotomozaik a ortofoto snímků (např. při dokumentačních a interpretačních pracích, v památkové péči)
 • 3D modelů a určování kubatur (např. v architektuře a památkové péči pro zhotovení půdorysů a pohledů
  a další dokumentace památkových areálů, objektů i předmětů, k určování kubatur v lomech)
 • šikmých snímků (např. dokumentace měst, studium podjezdů, portálů tunelů, mimoúrovňových křížení viaduktů,... )
 • fotoplánů (např. při zaměřování historických stavebních památek)

 

Ukázka ortofotomapy     Ukázka - digitální model terénu

 

 Zajímá mě to