Projektanti

3D pasport stavby

Zjednodušená stavební dokumentace - půdorys3D pasport stavby Krásné pole, Ostrava

MDP GEO pro nás zpracovala zjednodušenou stavební dokumentaci v rozsahu 3 podlaží, výkres polohopisu a výškopisu budovy vč. okolí v požadovaném termínu a kvalitě. Oceňujeme vstřícný a profesionální přístup k celé zakázce, společnost oslovíme i v budoucnu.“ Ing. T. Výtisk, starosta

 

Rychlá a přesná 3D dokumentace staveb - bez výkresové dokumentace, půdorysů, řezů a pohledů jednotlivých podlaží se nedá projektovat.

   

3D model vodního toku

3D model nádrže elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách

„Zaměření dna vodohospodářské stavby metodou 3D laserového skenování, zpracování 3D modelu, příčných profilů, vizualizace tvaru a stanovení kubatury sedimentu. Řádně, odborně a bez reklamací realizovaná zakázka”  Rocknet Málkov

Další obdobné projekty jsme realizovali na v.n. Nový Malín pro Lesy ČR nebo na Lužickém rybníku pro obec Lužice.

  

Mapa závodu
 
Základní mapa závodu MORAVAN Otrokovice
 

„Pasportizace podzemních inženýrských sítí v areálu MORAVAN, vyhledání a geodetické zaměření podzemního vedení ve volném terénu. Se zhotovitelem v průběhu plnění probíhala bezproblémová komunikace.”  Ing. P. Ratiborský, technický ředitel

Tímto vznikl komplexní podklad pro projekční činnosti, investiční akce a modernizaci areálu. V praxi to znamená, že se může kopnout do země, aniž by došlo k poškození potrubí vodovodu a kanalizace nebo k přerušení dodávek elektrické energie či plynu.

 

 

 

Potřebuji to také