Průmyslové areály a budovy

Systém pro správu majetku průmyslových areálů

Podniky, které si chtějí udržet svou konkurenceschopnost a postavení na trhu musí podstoupit potřebné kroky směrem k digitalizaci.

Podporujeme myšlenku Průmysl 4.0. Nesnažíme se dělat 4.0 průmyslovou revoluci, ale snažíme se udělat pořádek v tom co již existuje, aby to fungovalo lépe.

 

Co děláme?

Vyvíjíme aplikace, které usnadňují proces digitalizace průmyslových areálů a podporují myšlenku Průmyslu 4.0.

Systém pro správu digitálních technických dat průmyslového areálu chápeme jako aktuální, strukturované, sjednocené a bezpečné úložiště prostorově orientovaných údajů o objektech, lidech a jejich aktivitách, určené pro sdílení, integraci, optimalizaci, automatizaci procesů s využitím technologií internetu věcí. To je GIS OCTOPUS.

 

Jak to děláme?

 Postup digitalizace průmyslového areálu 

Přínosy digitalizace

Systém pro správu průmyslového areálu poskytuje managementu a uživatelům aktuální technická, prostorová data o umístění a stavu důležitých objektů v průmyslovém areálu ve vzájemných souvislostech. 

Pro zajištění trvalé udržitelnosti výroby pomáháme zvyšovat energetickou účinnost, máme pod kontrolou povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Známe aktuální rizika a umíme těmto rizikům včas a účinně předcházet. Digitalizací průmyslového areálu dosahujeme nižších nákladů a vyšší kvalitu výroby a služeb. Zvyšujeme flexibilitu a efektivitu podpůrných procesů.

Po dobře udělané digitalizaci umíme udělat "smart" analýzy dat a následné rychlé vyhodnocení aktuálního stavu. Výsledkem je zlepšení rozhodování a zvýšení produktivity práce. Propojujeme a integrujeme prostorová data a informace se stávajícími aplikacemi tak, aby systém umožňoval sdílení informací mezi všemi oprávněnými uživateli.

Vybrané objekty, vyhrazená zařízení a technologické celky umíme sledovat, spravovat, případně řídit prostředky internetu věcí IoT. Tímto způsobem postupně, podle aktuální potřeby, probíhá optimalizace nákladů na údržbu, servis a snižujeme energetickou náročnost provozu a výroby.

  

 Zajímá mě to