Inteligentní budovy a IoT

 

Systémy pro Facility Management, FMS

 

Facility management je soubor metod řízení, které pomáhají v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.
Facility management je oblast řízení, která zahrnuje zajištění a rozvoj infrastruktury a služeb, pro podporu a zvýšení efektivnosti hlavních procesů organizace.


Vzhledem k tomu, že každý podnik, organizace a každý úřad má nějakou infrastrukturu, majetek či pracovní prostředí, týká se facility management v nějaké své podobě každé organizace.

 

Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS zahrnuje tyto procesy a systémové moduly:

 

 • Nemovitosti, pozemky, věcná břemena, nájmy, smlouvy
GIS OCTOPUS (základ)
 • Pasport stavby, správa budov a vnitřního zařízení,
  inženýrské sítě
OCTOPUS BIM
 • Pasportizace, inventarizace, revize, poruchy, údržba
GIS OCTOPUS INVENTORY
 • Veřejná zeleň
INVENTORY GREENERY
 • Místní komunikace
INVENTORY TRANSPORT
 • Odpadové hospodářství
INVENTORY WASTE
 • Vodovody a kanalizace
INVENTORY SAWAGE
 • Veřejné osvětlení
INVENTORY LIGHTING
 • Tepelné hospodářství
INVENTORY HEATING
 • Energetický management
GIS OCTOPUS ENERGY
 • Krizový management a ochrana životního prostředí,
  požární ochrana
GIS OCTOPUS SAFETY
 • Správa, rozvoj a celkové sladění pracovního prostředí organizace
GIS OCTOPUS IoT
 • Hřbitov
GIS OCTOPUS CEMETERY

 

 Potřebuji GIS