Kdo jsme

Již od roku 1995 Vám pomáháme při evidenci, správě a hospodaření s majetkem.

Digitalizujeme majetek za pomocí geoprostorových technologií:

  • Dálkový průzkum Země (LIDAR, fotogrammetrie)
  • Digitalizace dopravní a technické infrastruktury
  • GIS - Geografický informační systém
  • Digitální 3D dvojče měst a průmyslových oblastí
  • Sběr a analýza dat ze senzorů IoT
  • Urbanismus, informační modelování budov (BIM)
  • SMART doprava a parkování
  • SMART voda a odpad
  • Systémy a aplikace pro správu energií a nemovitostí
  • Stanovení energetického potenciálu města nebo území 

 Tým MDP GEO

   Projekty EU

Evropský fond pro regionální rozvoj

MDP Octopus - Vývoj informačního systému pro zpracování a využití prostorových dat

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009354
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Cíl projektu: Předmětem projektu společnosti MDP GEO s. r. o. je financování vývoje geoportálu s názvem MDP Octopus a jeho dílčích prvků Navigation, Inventory, IoT, Workflow a Facility.

Aplikace usnadňuje správu majetku a vytváří komplexní databázi přehledně na jednom místě.

Projekt je spolufinancován z operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. 

Výzva MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Název projektu: MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce