Kdo jsme

Pomáháme při evidenci, správě a hospodaření s majetkem.

Mapujeme, digitalizujeme nemovitý majetek a zjišťujeme aktuální technický stav. 

Navrhujeme efektivní systém správy a údržby majetku tak, aby byly efektivně využity vlastní aktiva a zdroje.
Optimalizujeme provozní náklady po dobu životnosti stavby a nemovitosti.

 

Co děláme?

Již od roku 1995 nepřetržitě poskytujeme služby a poradenství z oblastí:

  • Geodetické práce
  • Vyhledávání inženýrských sítí
  • Inventarizace a pasportizace majetku
  • Dálkový průzkum země
  • GIS
  • Strategie, SmartCity
  • Systémy pro Facility Management, FMS
  • Pasport budov, BIM

 

 Správa majetku

  

 Projekty EU

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

MDP Octopus - Vývoj informačního systému pro zpracování a využití prostorových dat

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009354
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Trvání projektu: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019
Cíl projektu: Předmětem projektu společnosti MDP GEO s. r. o. je financování vývoje geoportálu s názvem MDP Octopus a jeho dílčích prvků Navigation, Inventory, IoT, Workflow a Facility.

Aplikace usnadňuje správu majetku a vytváří komplexní databázi přehledně na jednom místě.

Projekt je spolufinancován z operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z. s. 

Výzva MAS č. 1 v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Název projektu: MDP GEO: pořízení vybavení pro geodetické práce

 

 

 

 

 

 

Podporujeme:

 Zlatá Markéta Janošová!

logo Slovan Luhačovice

Markéta Janošová vybojovala zlatou medaili v soutěžním lezení na Hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže, které koncem června proběhly v Libereckém kraji. Ve Francii pak dolezla pro 3. místo v evropském poháru mládeže a tím si zajistila nominaci na Mistrovství světa mládeže, kde bude soutěžit ve všech třech disciplínách olympijské kombinace (lezení na obtížnost, lezení na rychlost a bouldering).

Žádný vrchol není dost velký

Podporujeme mládežnické talenty v horolezeckém sportu z TJ Slovan Havířov. Mladí horolezci z Havířova se pravidelně umísťují na stupních vítězů v ČR i v zahraničí. 

 Orientováni na úspěch

logo Slovan Luhačovice

Již několik let aktivně pomáháme jednomu z nejlepších oddílů orientačního běhu v České republice. Místní borci sklízí úspěchy na mistrovských závodech napříč věkovými kategoriemi.  www.ob-luhacovice.cz

 Kultura

Již několik let podporujeme kulturu v lázeňském městě Luhačovice: