Inženýrské služby

Evidence a správa inženýrských sítí

Nevíte kudy vedou inženýrské sítě na vašem pozemku?

Potřebujete udělat průzkum staveniště?

Máte časté poruchy na podzemních inženýrských sítích a nevíte přesně kde a proč?

Potřebujete vytyčit inženýrské sítě před zahájením výkopových prací?

Potřebujete zpřesnit průběhy podzemních kabelů nebo potrubí v GIS?

Potřebujete podzemní vedení veřejného osvětlení?

Potřebujete pasport tepelných rozvodů?

Potřebujete pasport a monitoring kanalizace?

 

Proč?

Nejasná poloha a nepřesná technická dokumentace průběhu podzemních inženýrských sítí je často zdrojem provozních komplikací, které ve výsledku stojí nemalé finanční prostředky a způsobují velké časové ztráty. Naši proškolení technici Vám s přesností na centimetry vytrasují a geodeticky zaměří kabely nebo potrubí. Zároveň zjistíme způsob zapojení a technický stav inženýrské sítě včetně provedení sběru vybraných technických údajů. S podporou pokročilých technologií pro zpracování prostorových dat Vám pomůžeme s digitalizací a následnou aktualizací technické dokumentace v GIS nebo v systému pro správu majetku (FMS). 

 

Přesnou polohu inženýrských sítí potřebuji znát, když:

  • plánuji výstavbu nových objektů a potřebuji znát přesné místo napojení,
  • plánuji rekonstrukci stávajících inženýrských sítí,
  • řeším poruchy nebo úniky médií na stávajících inženýrských sítích,
  • řeším majetkoprávní vztahy (např. věcná břemena).

 

Když mám aktuální technickou dokumentaci a znám přesnou polohu inženýrských sítí, tak se vyhnu:

  • časovým a finančním ztrátám při projektové přípravě,
  • časovým a finančním ztrátám při odstraňování poruch,
  • konfliktu s dotčenými vlastníky pozemků přes které vedou IS,
  • zbytečným nákladům a medializaci případů přerušení dodávky z důvodu havárií nebo překopnutí,
  • zbytečným výdajům spojeným s kopáním sond pro určení polohy "neznámých" inženýrských sítí.

 

   Zajímá mě to

 

Trasování