Digitální technická mapa ČR

Externí editor Digitální technické mapy kraje

Nevíte si rady s DTM? Patříte mezi subjekty, kterým zákon č. 47/2020 Sb. ukládá povinnost vkládat údaje do DTM? Digitální technickou mapu tvoří základní povrchová situace (ZPS) společně s dopravní a technickou infrastrukturou. To vše digitálně a ve 3D. Svoji legislativní povinnost si můžete splnit prostřednictvím smluvního editora DTM.

 

Kdo je Editor DTM?

Editor zodpovídá za správnost, úplnost a aktualizaci dat v DTM. Je jím buď vlastník, anebo jím pověřený externí editor DTM. V roli externího editora pro Vás zajistíme nejen správnost údajů v DTM, ale navíc nabízíme:

zaměření kanalizace, vodovodů a rozvodů veřejného osvětlení včetně pasportizace

zpřesnění existujících technických geografických dat

• převedení dat do standardizovaného jednotného výměnného formátu JVF DTM

• aktuální podklady pro plánování rekonstrukce a modernizace budov

• podklady pro rychlé a správné sestavení rozpočtu na opravy a modernizaci majetku
 

3D mračno bodů města

 

Proč si vybrat MDP GEO?

• Máme 20 let zkušeností  s JDTM ZK - Jednotnou digitální technickou mapou Zlínského kraje.
DTM ČR se věnujeme již tři roky ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
Zmonitorovali jsme a zaměřili 500 km kanalizací.
Vytrasovali jsme na 800 km vedení veřejného osvětlení.
Máme mnoholeté zkušenosti s pasportizací zeleně, komunikací, vodovodů, hřbitovů i dopravního značení.
Naši práci již ocenilo více než 1600 spokojených zákazníků.

 

  Potřebuji vyřešit DTM