Digitální technická mapa ČR

Externí editor Digitální technické mapy kraje

 • Zaměření inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení aj.) v JVF
 • Zaměření dopravní, technické infastruktury
 • Převedení stávající dokumentace do formátu JVF  pro vložení do DTM kraje
 • Funkce (externího) Editora DTM
 • Přenesená správa DTM města či obce
 • Kontrola existující geodetické dokumentace
 • GIS mapový portál pro DTM

 

Reference:

 • Zaměřování a trasování sítí v 60 obcích Zlínského kraje
 • Kontrolor dokumentace DTM v kraji Jihomoravském a Vysočina
 • Data pro více než 100 obcí a 233 KÚ
 • Vytrasováno 350 km osvětlení
 • Monitorováno 280 km kanalizací
 • Zaměřeno 80 km vodovodů
 • Zpracováno 868 km komunikací
 • Zaměřeno 380 ha ZPS

 

  

3D mračno bodů města

 

  Potřebuji vyřešit DTM