Vodovody a kanalizace

Pasport kanalizace

 

Jste majitelem nebo správcem vodovodů a kanalizace?

Neznáte přesnou polohu a stav potrubí?

Zaměříme povrchové znaky vodovodu, vytrasujeme podzemní vedení, ověříme funkčnost vodovodních ventilů a dodáme Vám přesný popis soustavy vodovodu. Provedeme kamerovou prohlídku kanalizace, zjistíme její technický stav, šířku (DN), materiál a zaměříme průběh. Chybí Vám dokumentace, například pro Digitální technickou mapu? Zpracujeme digitální výstupy ve 3D, vypočítáme spády kanalizace a předáme do DTM v jednotném výměnném formátu JVF.

 

Pasport a monitoring vodovodu a kanalizace Vám usnadní:
• sledování aktuálního technického stavu potrubí
• plánování revizí, číštění potrubí, určení přesného místa poruchy
• řešení vlastnických vztahů zejméná věcných břemen s majiteli pozemků
• přípravu podkladů pro rekonstrukce a žádosti o dotace na obnovu infrastruktury
• výpočet kapacity kanalizační sítě v případě zvýšeného srážkového úhrnu
• stanovení a dodržení ochranných pásem sítí
• platbu za vodné a stočné na základě reálných délek sítí

 

Kamerovy průzkum

 

Přehled o aktuálním stavu a průběhu kanalizace ocení městské a krajské odbory správy majetkutechnické službystarostové malých a středních obcí, vodovody a kanalizace, průmyslové podniky i nemocnice.

   

Pasport kanalizace je základním podkladem pro nasazení systému pro správu vodovodů a kanalizací. Chcete mít všechna data přehledně a na jednom místě? Seznamte se s naším systémem GIS OCTOPUS WATER.

 

 Kontaktujte nás