Inženýrské sítě

Evidence inženýrských sítí v areálech

 

Naše specializace: Geodetické služby pro energetiku, plynárenství, teplárenství a vodohospodářství

 

Dodáváme kvalitní geodetická data pro přední energetické společnosti (E.ON, ČEZ, innogy), vodovody a kanalizace a teplárny. Naše služby zahrnují celý proces od sběru dat v terénu až po implementaci do GIS technických databází jednotlivých firem.

 

Distributoři elektrické energie:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby
 • zaměření skutečného provedení stavby (DSPS)
 • zpřesnění průběhu vedení vysokého a nízkého napětí
 • trasování podzemních kabelových vedení
 • zajištění smluv o zřízení věcného břemene vč. geometrického plánu a následný vklad na katastr nemovitostí
 • aktualizaci GIS technické databáze pro systém SCADA (ČEZ)
 • zapracování nových staveb do systému G!NIUS (E.ON)
 • zpřesnění a aktualizace technické databáze v systému G!NIUS (E.ON)

 

Plynárenské společnosti:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby
 • zaměření skutečného provedení stavby (DSPS)
 • kompletní zajištění smluv o zřízení věcného břemene
 • předně pro společnost innogy

 

Teplárenské společnosti:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby
 • zaměření skutečného provedení stavby tepelných rozvodů (DSPS)
 • kompletní zajištění smluv o zřízení věcného břemene
 • vedení GIS technické databáze pro evidenci tepelných rozvodů, předávacích stanic a odběrných míst
 • pro společnosti Teplárna Otrokovice, Alpiq, Teplo Zlín, Veolia Energy, Terea Cheb a Teplo Břeclav

 

Vodovody a kanalizace:

 • geodetické zaměření pro projekty investiční výstavby
 • zaměření skutečného provedení stavby vodovodů a kanalizací
 • trasování a kamerové zkoušky na vodovodech a kanalizacích
 • pasportizace sítí
 • vedení GIS technické databáze
 • spolupracujeme se společností Moravská vodárenská

 

 

    Zajímá mě to

 

 

e.on

   CEZ  innogy  Alpiq   Veolia Energy

 

Teplo ZlínTeplárna OtrokoviceTerea Cheb

 

    Teplo BřeclavMoravská vodárenská