Elektřina

E.on
Dlouhodobá spolupráce s E.ON Česká republika
„..zakázka elektromontážní práce VN a NN, že MDP GEO řádně a odborně provedla dodávky geodetických prací...” Ing. I. Karásková, technická evidence a GIS
 
Předmětem dodávek služeb je geodetické zaměřování pro investiční výstavbu, zpřesňování průběhu vedení VN a NN, trasování podzemních kabelů, zajišťování smluv o zřízení věcných břemen, včetně geometrických plánů a vkladu do katastru nemovitostí, zapracování dat do interních GIS společnosti. 
 
 
ČEZ Distribuce
Zaměřování, zpřesňování sítí a data pro ČEZ 
„..kompletní aktualizaci dat distribučních sítí nízkého napětí, které byly následně zpracovány do GIS systému technické evidence s následným využitím v systému SCADA. Odvedená práce jevila veškeré znaky vysoké profesionality.” Ing. P. Šmakal, správa TE GIS
 
Pro společnost ČEZ aktualizujeme technickou databázi GIS, trasujeme a zaměřujeme podzemní vedení NN. 
 
 
Dále spolupracujeme:
 
 
O2