Pasport komunikací a dopravního značení

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Pasport komunikací poskytuje jednoduchý a srozumitelný přehled o stavu veřejných komunikací v rámci obce, města, okresu či kraje. Dává tak do ruky správci komunikací silný nástroj pro optimální a efektivní nastavení správy, evidence a plánování pravidelné údržby komunikací.

 

K čemu vlastně pasport slouží a co získáte? 

  • Získáte podklad pro vyřešení vlastnických vztahů
  • Splníte zákonem danou povinnost mít zpracovaný pasport komunikací
  • Získáte podklad pro žádost o dotace a pro komunikaci s nadřazenými orgány 
  • Máte kompletní a aktuální přehled o dopravní infrastruktuře
  • Znáte aktuální technický stav dopravního značení
  • Dokážete spočítat náklady na letní a zimní údržbu komunikací

 

 Kdo využije komplexně zpracovaný pasport komunikací a dopravního značení?

  • Městské a krajské odbory správy majetku
  • Technické služby měst, obcí a krajů
  • Smluvně zavázané firmy, které komunikace udržují
  • Starostové malých a středních obcí

 

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Ukázka námi zpracovaného pasportu komunikací a dopravního značení. Zde v kombinaci s leteckým snímkem, vše předané a umístěné do GIS systému.

 

 Zajímá mě to