Vyhledávání inženýrských sítí

Evidence a správa inženýrských sítí

Nevíte kudy vedou inženýrské sítě na vašem pozemku?

Potřebujete vyhledat a zaměřit podzemní kabely NN?

Potřebujete vytrasovat a zaměřit podzemní kabely veřejného osvětlení?

Potřebujete provést monitoring a vyhledání kanalizace?

Potřebujete provést vyhledání a zaměření vodovodu?

Potřebujete zjistit podzemní průběh tepelných rozvodů?

 

Naši zkušení technici s přesností na centimetry vyhledají a geodeticky zaměří kabely nebo potrubí. Zjistíme způsob zapojení a technický stav sítě, včetně sběru vybraných technických údajů. 

Provedeme digitalizaci technické dokumentace inženýrských sítí v GIS.

 

Technologie vyhledávání podzemních sítí

Přesnou polohu inženýrských sítí potřebuji znát, když:
• plánuji výstavbu nových objektů a potřebuji znát přesné místo napojení,
• plánuji rekonstrukci stávajících inženýrských sítí,
• řeším poruchy nebo úniky médií na stávajících inženýrských sítích,
• řeším majetkoprávní vztahy a věcná břemena služebnosti užívání,
• jako provozovatel inženýrské sítě a jako účastník výstavby vydávám vyjádření k průběhu inženýrských sítí.


Když mám aktuální technickou dokumentaci a znám přesnou polohu inženýrských sítí, tak se vyhnu:
• časovým a finančním ztrátám při projektové přípravě a realizaci stavby,
• časovým a finančním ztrátám při odstraňování poruch,
• konfliktu s dotčenými vlastníky pozemků přes které vedou IS,
• zbytečným nákladům a medializaci případů přerušení dodávky z důvodu havárií nebo překopnutí,
• zbytečným výdajům spojeným s kopáním sond pro určení polohy "neznámých" inženýrských sítí.

Vyhledávání inženýrských sítí

 

 

  Potřebuji to