Systém pro správu budov

Systém pro správu budov

Systém pro správu budov GIS Octopus BIM - Building Information Modelling or/and Management

Rychlý a stálý přehled o svěřených budovách a nemovitostech

 • Evidence nejen technické dokumentace, včetně archivace plánů
 • Správa, opravy, údržba a revizní prohlídky zařízení (např. výtahy, hasičské přístroje, vstupní turnikety, systém ostrahy a kamerový systém atd.)
 • Pronájem externím subjektům (a z toho vyplývající evidence smluv)
 • Účtování nákladů spojených s provozem (elektřina, teplo, úklid)
 • Vedení přehledů o teplotě, vlhkosti, světelnosti, hluku a prašnosti v budovách
 • Dodržování protipožárních opatření
 • Dodržování obecně závazných předpisů a norem
 • Úprava vnějších ploch
 • Údržba zeleně, silnic, cest, chodníků a parkovacích stání
 • Evidence smluv a záruk

Technická dokumentace stavbyPožárně bezpečnostní řešení

 

Podívejte se na Systém pro správu majetku GIS OCTOPUS BIM:

Systém pro správu budov GIS Octopus BIM

 

Zajímá Vás:

 • Urychlení a zkvalitnění přípravy staveb? 
 • Snižování spotřeby energií (20%)?
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu (20%)?
 • Dosažení prostorových úspor (15%)?
 • Zlepšení vnitřního prostředí v budově?
 • Zajištění legislativních povinností majitele nemovitosti?
 • Prodloužení životního cyklu budov?

 

 Systém dodáváme pro:

 • Zlínský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Správa železnic, státní organizace
 • Městský úřad Kunovice
 • Teplárna Otrokovice a.s.
 • Fatra Napajedla a.s.
 • a mnoho dalších...

 

 Potřebuji vyřešit budovy