Systém pro správu budov

Systém pro správu budov

Rychlý a stálý přehled o svěřených budovách a nemovitostech

Data získaná pasportizací a 3D skenováním jsou základním podkladem pro nasazení systému pro správu budov GIS OCTOPUS BIM. Jedná se o přehlednou a jednoduchou aplikaci, díky které si lépe zorganizujete práci a výdaje, dosáhnete snížení nákladů na provoz a údržbu až o 20 %, prostorových úspor až o 15 %, zlepšení vnitřního prostředí v budově, zajistíte si legislativní povinnosti i prodloužení životního cyklu stavby.

S GIS OCTOPUS BIM získáte:

• přehled o projektové a technické dokumentaci
• evidenci a možnost správy inženýrských sítí
• nástroj pro evidenci a správu vyhrazených technických zařízení
• evidenci a správu nájmů a obsazenosti
• evidenci pojistných smluv a přehled o ekonomice budovy
• nástroj pro transparentní účtování nákladů (elektřina, teplo, úklid)
• monitoring vnitřního prostředí staveb - teplota, vlhkost, světelnost, hluk, prašnost
• možnost spravovat bezpčnostní opatření, obecně závazné předpisy a normy
• nástroj pro údržbu zeleně a parkovacích ploch v okolí budovy

 

 

 

Náhled do GIS OCTOPUS BIM:

 

Technická dokumentace stavby     Požárně bezpečnostní řešení

 

Zajímá Vás:

 • Urychlení a zkvalitnění přípravy staveb? 
 • Snižování spotřeby energií (20%)?
 • Snížení nákladů na provoz a údržbu (20%)?
 • Dosažení prostorových úspor (15%)?
 • Zlepšení vnitřního prostředí v budově?
 • Zajištění legislativních povinností majitele nemovitosti?
 • Prodloužení životního cyklu budov?

 

 Systém dodáváme pro:

 • Zlínský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Správa železnic, státní organizace
 • Městský úřad Kunovice
 • Teplárna Otrokovice a.s.
 • Fatra Napajedla a.s.
 • a mnoho dalších...

 

 Chci řešení pro správu budov