Termografie

Tepelné ztráty při zateplení budovy termografie

Na rozdíl od průkazu energetické náročnosti budovy (tzv. energetický štítek) Vám profesionálně zpracovaná analýza termografických snímků názorně ukáže v jakém stavu je budova z pohledu tepelných ztrát. Odborně vyhodnocené termografické měření je důležitým podkladem pro projekt zateplení budovy. Termografii využíváme také pro přípravu energetických auditů. Naši konzultanti vám doporučí nejefektivnější cestu, jak výrazně omezit výdaje za teplo, plyn či elektřinu.

Firma MDP GEO disponuje špičkovou termovizní kamerou, která umožňuje detailní pohled na rozložení teplotního pole na povrchu zájmového objektu. Analýzou termovizních snímků dokážeme odhalit případné teplotní anomálie, které mohou znamenat problematická místa.    

Využití termografie:

  • příprava projektů pro snížení energetické náročnosti budovy, nebo výrobní technologie
  • kontrola kvality realizace tepelných úspor
  • identifikace konstrukčních nedostatků budov a technologií
  • podklady a průzkumy pro energetický audit

Ekonomické přínosy termografie:

  • snížení nákladů na zateplení ve smyslu "budu investovat jen do konstrukčních opatření, kde prokazatelně dochází k tepelným ztrátám"
  • snížení starostí, času a nákladů spojených s kontrolou kvality stavebních firem při realizaci energetických úspor
  • prevence rizik spojených s provozními zkraty na elektrozařízeních
  • monitoring a prevence rizik spojených s přehříváním výrobních technologíí
  • snížení finančních ztrát plynoucích z nefunkčních či poškozených fotovoltaických panelů   

 

letecká termovize topné těleso zobrazené v teplotní škále duha

Letecká termovize budovy a okolí                          Topné těleso zobrazené v teplotní škále duha

topné těleso zobrazené v teplotní škále železokontaktní zateplovací systém

Topné těleso zobrazené v teplotní škále železo      Kontaktní zateplovací systém

tepelný most

Tepelný most

 Zajímá mě to