3D model terénu a měst

Získání informací o fyzických objektech pomocí fotogrammetrie

 

Chcete znát přesné informace o lokalitě, kterou spravujete?

Díky špičkovým technologiím dokážeme vytvořit přesný 3D model terénu nebo města. Digitální dvojče nabízí popisné informace o krajině, které usnadňují správu i plánování. Provádíme pozemní i letecké snímkování, používáme kamery pro optické a termální snímání i hyperspektrální senzory. Využíváme technologii LiDAR i fotogrammetrii. 3D modely poskytují detailní informace o území a nacházejí uplatnění v různých oblastech

 

 

Jak vzniká 3D model pomocí technologie LiDAR?

 
Light Detection And Ranging – LiDAR je způsob, jak pomocí laseru vykreslit snímaný objekt nebo povrch Země. K vytvoření 3D modelu vedou následující kroky:

•     Sběr dat lidarovým senzorem a vytvoření mračna bodů

Technologie LiDAR vysílá na zájmové objekty laserové paprsky, které se po odrazu vrací zpět do záznamového zařízení. Takto získaná data zpracujeme do podoby mračna bodů, které obsahuje velké množství 3D bodů reprezentujících tvar, rozměry a polohu zájmových objektů na zemském povrchu. Na základě současně pořízených leteckých snímků výsledné mračno bodů obarvíme reálnými barvami

•  Klasifikace mračen bodů a tvorba digitálních modelů

Tříděním mračen bodů získáme konkrétní zájmové skupiny bodů, z nichž vytváříme digitální modely – Digitální model terénu, který zahrnuje pouze zemský povrch bez vegetace, budov a jiných antropogenních útvarů, anebo modely s výškovými informacemi o vegetaci a jiných přírodních či umělých objektech, tedy Digitální model povrchu. Jednou z vizualizačních metod může být také otexturování modelů pomocí leteckých snímků.

 
 

Obarvené mračno bodů

3D model terénu     3D model terénu

3D model terénu

 Bezešvá orthofotomapa

  

 

 

Jaké je využití 3D modelu?

3D modely terénu i povrchu jsou užitečnými nástroji nejen pro odborníky, ale i pro širokou veřejnost. Nabízejí popisné informace o krajinách, budovách a dalších objektech a jsou kompatibilní s datovými formáty CAD/GIS. 3D modely pomáhají při monitorování změn v krajině, analýze povodí, rozvoji obnovitelných zdrojů, v přesném zemědělství, při ochraně životního prostředí i při plánování obrany. 3D modely měst lze využít při rozvoji dopravy nebo urbanistickém plánování. Jsou užitečné při prezentaci developerských projektů, běžní občané se díky 3D modelu mohou lépe seznámit s budoucím vývojem svého sídla. Pomáhají při digitalizaci a tvorbě BIM technické a dopravní infrastruktury. Digitální modely jsou důležité také při studiích s aplikací prostorových analýz typu šíření hluku, analýzy přírodních rizik a dalších environmentálních aspektů. Stávají se nezbytným nástrojem měst, která usilují o moderní rozvoj.

 

 3D model města

 

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte nás kontaktovat.

 

    Poptávka