Pasport veřejného osvětlení

 Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení, proč? Protože:

 • osvětlení je velmi důležitým majetkem města
 • získáte podklad pro dotační žádost
 • vyřešíte problémy vlastnictví pozemků a věcná břemena
 • víte, kudy přesně vede podzemní kabelové vedení
 • můžete sledovat spotřeby energií a snížit náklady na provoz, odlehčit místní rozpočet
 • plánujete a provádíte pravidelné revize 
 • znáte aktuální stav světelných bodů a jejich technické parametry

 

Kdo využije komplexně zpracovaný pasport komunikací a dopravního značení?

 • Městské a krajské odbory správy majetku
 • Technické služby měst, obcí a krajů
 • Smluvně zavázané firmy, které osvětlení udržují
 • Starostové malých a středních obcí
 • Správci průmyslových a nemocničních areálů

 

Pasport veřejného osvětlení

 

Ukázka námi zpracovaného pasportu veřejného osvětlení, včetně vyhledání podzemního kabelového vedení, vše předané a umístěné do GIS systému. 

 

Zajímá mě to